ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ

 

- Изготвяне на месечен и годишен бюджет на разходите за поддръжка на общите части на Сградата
- Финансов отчет
- Организиране на общи събрания на етажната собственост
- Администриране плащането на сметките за комунални услуги
- Разпределяне, уведомяване, събиране и плащане на дължимите суми за комунални услуги
- организация на превантивна техническа поддръжка, ремонт и отстраняване на аварии в общите части на Сградата
- Представяне на обекта пред общински, държавни органи и институции
- Водене на касовата наличност
- База данни в интернет с потребителска парола за всеки обект

С цел да изпълним всички изисквания на всеки един етап в процеса на изпълнение, в СЕС Център контролираме всички аспекти на услугите ни, гарантирайки с името си срок, качество и резултати за пълната удовлетвореност на партньорите и клиентите ни

    Управление на ЕС, Техтическо поддържане на всички инсталации и съоръжения,Почистване Общи части, подземни гаражи