ТЕХНИЧЕСКО ПОДДЪРЖАНЕ НА СГРАДИ И КОМПЛЕКСИ

- стълбища и общи части на сградата
- ремонти на покриви и покривни конструкции
- саниране и ремонти на фасадата
- ремонт на покриви
- вътрешно водоснабдяване
- канализационна система
- електрически инсталации
- отопление
- вентилация
- климатизация
- асансьори
- зелени площи
- планови, текущи и дребни ремонти
- профилактика

СЕС Център
извършва комплексни услуги по управление, почистване и техническо поддържане на сгради и комплекси в София, Пловдив и по Черноморието. Разполагаме с млад персонал отворен към иновации, ползващ богатия ни опит, винаги в търсене на персонализиране на услугата, съобразявайки се с реалните нужди на всеки клиент. Инвестираме във висококачествени продукти и екипировка, за да може да посрещнем предизвикателствата на пазара с отговорност, професионализъм и конкурентни цени.


Разчитаме на солидната фирмена траектория базирана в опита, която желаем постоянно да расте и да разширява обхвата си, с един екип от добре подготвени професионалисти.

    Специализирано, основно машинно почистване на подземни паркинги и гаражи - 3 нива.