Почистване

Усилията ни са насочени както към частния, така и към държавния сектор. Следвайки тенденциите в Европейския съюз, компанията ни предоставя решения при реализирането на проекти за енергийна ефективност.

Прочети още ...

Техническо поддържане и Ремонти

СЕС Център ООД има капацитета и опита да обхване както техническото поддържане, така и ремонти на всички части и инсталации на сградния фонд. Нашите специалисти ще изготвят встъпително техническо становище след обследване на състоянието на вашата сграда, с предписания за отстраняване на проблемите, с цел по-ефективно функциониране на системите и съоръженията.

Прочети още ...

Професионален домоуправител

СЕС Център ООД е специализирана компания за управление, техническо поддържане и почистване на сгради и сградни комплекси. Като "професионален домоуправител" фирмата управлява над 2000 домакинства в София. Разполагаме с квалифициран персонал, отворен към иновации, винаги в търсене на персонализиране на услугата, съобразявайки се с реалните нужди на всеки клиент.

Прочети още ...

ОФИС-СГРАДА бул. Витоша 3, София

бул. Витоша 3, София

    Основно и абонаментно почистване на сградата.

    Поддържане и оформяне на зелени площи и озеленяване

    Кнауф България ЕООД Изграждане, доставка и монтаж на Автоматизирана подземна поливна система, “RAIN BIRD”

      Поддържане и оформяне на зелени площи и озеленяване. Изграждане, доставка и монтаж на Автоматизирана подземна поливна система, “RAIN BIRD”