ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА
 
СЕС Център разполага с автомобилен парк, средства пригодени за различни видове почистване, складова база в София.

Богатото ни техническо оборудване е изцяло съобразено с всички европейски изисквания за качество, опазване на околната среда и трудовата безопасност.

ПРОДУКТИ

Нашите продукти са биоразградими, съобразени са с изискванията, споменати в предишния параграф и притежават съответните технически досиета и информационни листове за безопасност.


СЕС Център подлага на рециклиране всички използвани продукти и опаковки.

Постоянно усъвършенстваме своята практика, с цел да намалим последствията за околната среда, прилагайки строги критерии при закупуването на химични продукти и най-добрата технология на работа, когато това е възможно. Работим в тясна връзка със своите доставчици, обединявайки общи усилия в полза на околната среда и предотвратяването на трудови злополуки.


Като спазваме законите за опазване на околната среда и всички изисквания, приложими за нашата дейност гаранция от страна на всички служители на СЕС Център и засяга всички наши дейности.

Оборудване

    Основно почистване на 2 нива подземни паркинги и гаражи. Машинно почистване на настилка; ръчно почистване на канали.